EduAn - Het kán met
EduAn levert sinds 2010 MAATWERK, zoals aan
 
Opponent Mastherthesis Onderwijskunde (2010)
 
Marnix Academie:     
Gastdocent Opleiding Coördinator Brede School (2010)
Leerkracht onderzoeksproject Grip Op Burgerschap (2011/2012)
 
Openingsspeech "De toekomst van het primair onderwijs" (2010)
Inhoudelijk en Eind Redacteur methode Taalverhaal.nu (2012 en 2013)
 
Inhoudelijke bijdragen methode Trefwoord (2010, 2011 en 2012)
 
Schoolimpuls:            
Uitvoering Jaarlijkse Netwerkdag Brede School (2010, 2011 en 2012)
 
Project10-14:            
Curriculumontwerper lesprogramma (2011)
 
NICE-Nyenode:        
Onderwijskundige dienstverlening (2011 en 2012)
 
Lid landelijke Leraren Advies Raad (sinds 2011)
Jurylid verkiezing Leraar van het Jaar (sinds 2012)
Lid van de Resonansgroep Herijking wet BIO (2014)
 
Beoordelaar onderwijsproduct Bekwaam Mentorschap (2013)
Coach HBO Lerarenopleiding basisonderwijs (2013, 2014 en 2015)
 
Scriptiebegeleiding bij afstuderen docentenopleiding ABV (2013/2014)

groepsmanager op LinkedIn (sinds 2010) 
                                                     
Publicaties
.LinkedIn & PCBO NL; in SBM, Magazine Besturenraad, nr 2 (2010)
.De brede school; in Direct, Vakblad CNV Schoolleiders, nr 5  (2010)
.De lerarenbeurs; in Punt, Magazine Ministerie van OCW, nr 6 (2010)
 
EduAn, KvK 32169133
A.W.Duit @gmail.com, Amersfoort
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint